Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Adam Orłowski, ul. Lotnicza 69/71, 26-600 Radom, NIP 9482602221 adres poczty elektronicznej: parkingradomlotnisko.pl, numer telefonu kontaktowego 604888003.

Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe osób zawierających Umowę są przetwarzane w celu:

  • umożliwienia świadczenia usług i płatności za usługi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  • prowadzenia korespondencji pomiędzy stronami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania;
  • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych osobowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu windykacji należności lub prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Na podstawie przepisów RODO przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:

  • prawo dostępu w tym uzyskania kopii danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W każdej chwili właściciel danych osobowych może zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

Komu udostępniane są dane osobowe?

Dane osobowe są udostępniane przez Administratora podmiotom, które z nim współpracują w realizowaniu usług, czyli takim które dostarczają: usługi pocztowe, kurierskie, wykonują usługi księgowo-finansowe i prawne. Administrator może także przekazać dane osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustom i nadużyciom.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności strony internetowej na przykład dostępnych formularzy lub zawarcia i wykonania Umowy w zakresie świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Administrator będzie przechowywać dane osobowe dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Ponad 100 miejsc parkingowych przy lotnisku Warszawa - Radom

Szukasz najlepszego parkingu w pobliżu lotniska w Radomiu? Zostaw swoje auto w bezpiecznym i strzeżonym miejscu. Zapewniamy bezpłatny transfer parking-lotnisko-parking nowoczesnymi, klimatyzowanymi busami. Nasze ceny zaczynają się już od 15 zł za dobę!

Parking przy lotnisku w Radomiu
Port Lotniczy Warszawa – Radom
26-600 Radom, Aleja Wojska Polskiego 70

733 205 005
kontakt i rezerwacja